Domů
Menu

Historie fotbalového klubu | AC Sparta

English version : AC Sparta Praha history

Článek je prolinkovaný odkazy na další zdroje. Neváhejte a čtěte dále!

Pokud naleznete nesrovnalost nebo chybějící důležitou informaci, napište korekci a pokud máte zájem psát pravidelně připojte se jako autor blogu. Článek je pojat jako okénko do historie, nejedná se o dokonalý popis všech fakt souvisejících s fotbalovým klubem AC Sparta Praha.

Založení fotbalového klubu

Před vznikem fotbalového klubu byl založen v roce 1891 sportovní klub AC Praha /cyklistika, bruslení a jiné sporty/. Po dvouleté činnosti se klub rozdělil, a dne 16.11.1893 vznikl Athletic Club Královské Vinohrady. Za tímto krokem stojí hlavně bratři Karel, Ota a Josef Malečkovi. Oni jsou zakladatelé klubu, ale ne prvními fotbalisty. Fotbal lze datovat o několik týdnu později až s příchodem bratrů Rudlových /Václav, Bohumil, Rudolf/. Bratři záhy přvedli do klubu další hráče z fotbalového kroužku, kteří hráli fotbal na Letenské pláni.

Datum 16.11.1893 je tedy oficiálně dnem založení fotbalového klubu. Předchúdce dnešního AC Sparta Praha. Pro porovnání nejstarší fotbalový klub je Sheffield FC vznikl v roce 1857. Nejstarší československý fotbalový klub je SK Slavia Praha založen v roce 1892 . Nutno dodat že je s velkým odstupem až druhým nejúspěšnějším fotbalovým klubem za AC Sparta Praha.

První vzájmený zápas Sparta-Slavia ? Na hřišti výhra Sparty 1:0. Tento výsledek je zdokumentovaný, oběma kapitány týmů i rozhodčím Josef Rössler-Ořovským po zápase potvrzený. Ovšem později kapitán Slavie branku odvolal / zdroje neuvádí, kde a za jakých okolností/. Tehdejší pravidla mu tuto možnost umožňovali. Tento krok zmrazil vztahy mezi týmy na 11 let. Tak dlouho trvalo než se odehrál další vzájemný zápas, tentokrát s výsledkem 2:2. Ale i přes napjaté vztahy v roce 1899 brankář Sparty pomáhá Slavii reprezentovat v zápase s Vídní. Zápas v Prátru skončil smírně 2:2. Brankář Sparty samozřejmě nastoupil ve sparťanském dresu s velkým S na prsou. Tím dal najevo svou klubovou příslušnost.

ACSparta-1914

1893 – AC Královské Vinohrady (Athletic Club Královské Vinohrady)

1894 – AC Sparta (Athletic Club Sparta)

1948 – AC Sparta Bubeneč (Athletic Club Sparta Bubeneč)

1949 – Sokol Bratrství Sparta

1951 – Sparta ČKD Praha (Sparta Českomoravská Kolben Daněk Praha)

1953 – TJ Spartak Praha Sokolovo (Tělovýchovná jednota Spartak Praha Sokolovo)

1965 – TJ Sparta ČKD Praha (Tělovýchovná jednota Sparta Českomoravská Kolben Daněk Praha)

1990 – TJ Sparta Praha (Tělovýchovná jednota Sparta Praha)

1991 – AC Sparta Praha (Athletic Club Sparta Praha)

1993 – AC Sparta Praha fotbal, a.s. (Athletic Club Sparta Praha fotbal, akciová společnost)

Logo klubu AC Sparta

Vývoj loga je dán historickými souvislostmi a změnou názvu klubu v průběhu času. Rok 1993, je rokem kdy se vedení Sparty udělalo změnu a zvolilo zcela nové logo. Jitřenku nahradilo velké S, do té doby známé především z hokejové Sparty. Pod nápis AC Sparta Praha fotbal pak přibyla poprvé v klubové historii do znaku i trikolóra.

ac sparta logo AC Sparta logo Logo AC Sparta Praha ACSParta-logo

Klubové barvy

Barvy klubu jsou modrá, žlutá a červená. Archivář TJ Sparta ČKD Praha J. Forbelský rozepisuje: Podle nejstarších stanov klubu AC Sparta Praha z r. 1894, které se při požáru tribuny v r. 1934 naštěstí zachovaly, byl v § 20 stanoven "praporec klubový modrý, červeně ozubený, nese zlatý kruh palmový a jméno A.C. Sparta." V poznámce k opravě stanov je u palmového kruhu a jména klubu místo zlaté barvy uvedena žlutá. Podle tradice (Rudolf Richter a Vladimír Víšek) prý autoři barvu nově založeného klubu (modrou)doplnili barvami královského hlavního města Prahy, přičemž modrá je vykládána jako barva rychlosti, lehké atletiky a sportu vůbec.

Existuje i druhý výklad významu modré barvy. Základním prvkem byla kombinace žluté a červené, což jsou barvy Prahy jako královského města. Aby se dotvořila trikolora, přidali zakladatelé Sparty nad ně barvu modrou coby symbol Evropy.

Takto stanovený symbol byl používán v prvních letech trvání klubu. Jako vlajka pak tři vodorovné pruhy v barvách původního praporu.

Odstíny jednotlivých barev se v čase měnili. Tak se v průběhu let můžeme setkat jak s tmavě modrou, tak i světle modrou variantou prvního pruhu vlajky, pořadí barev je jednoznačně dané. Začíná se právě modrou, ať už nahoře v případě horizontálních pruhů nebo vlevo ve vertikální variantě, pokračuje se prostřední žlutou, až přijde na řadu vespod, případně vpravo, červená.

Fotbalové Dresy

Zpočátku sparťanští hráči nosili černé košile s vyšitým písmenem „S“ na hrudi. Pak 2 roky používali kombinaci v černé a bílé pruhované košili (později použila Sparta tento vzor jako rezervní v letech 1996–1997). V roce 1906 byl představitel klubu JUDr. Petřík v Anglii, kde viděl hru Arsenalu, který měl rudé dresy. Petřík se rozhodl vzít jednu sadu dresů s sebou do Prahy. Od té doby patří rudá barva na dres Sparty. I přesto, že červená je symbolem klubu. Kombinaci dotváří bílé trenýrky a černé štulpny.

Slavní hráči AC Sparta

/velké poděkování autorovi hlavního zdroje pro tento odstavec: kniha, I.Vápenka - V brance Vlasta Burian/

Zcela jistě nelze zapomenout na Vlastu Buriana. Gólmana a trenéra, který fotbal miloval nad divadlo. Dokonce dával přednost chytání v brance, před penězi a výdělkem v divadle. Prostě srdcař. I když dle zdrojů si jednu sezónu odskočil chytat za Žižkov / prý bez přestupu, na černo/. Jeho vrstevníci fotbalově dosáhli výše a bojovali i za národní tým Československa.

Vlasta-Burian-Sparta

Například Karel Koželuh reprezentoval nejen ve fotbale, v hokeji ale byl i úspěšným profesionálním tenistou. Tomu se říká sportovní talent ! Legendami jsou: Hojer, Pospíšil, Fivébr, Karel Pešek-Káďa, Šroubek, Pilát, Janda a Špindler. A našlo by se i mnoho dalších. Později ovšem univerzálnost v létě fotbal, v zimě hokej byla vzácností.

Slavných hráčů a rekordmanů ligy je mnoho. Přidáme ještě jedno jméno ze síně slávy československého fotbalu. Pan fotbalista Andrej Kvašňák, dres ACS oblékal v letech 1960 - 1969.

Článek je pojat jako historické okénko, než podrobný seznam slavných hráčů. Těch je a bude v budoucnu ještě velký počet. Proto jen stručně.

Držitel Zlatého míče (Ballon d´or) za rok 2003 záložník Pavel Nedvěd. Nejprve přestoupil do Lazia Řím a následně do FC Juventus Turín. Juventusu pomohl jako hráč i po nuceném sestupu do druhé ligy /trest za korupci/. S klubem se do série A vrátil hned následující rok, i přes počáteční mínusové body udělené jako další trest. Po ukončení kariéry působí jako sportovní ředitel klubu. Jeho pozice v Juventusu je neotřesitelná. Jméno Pavel Nedvěd je zapsáno před/ nebo vedle takového hráče jako je Zinedin Zidane.

V neposlední řadě jedním z nejslavnějších odchovanců fotbalového klubu je současný sportovní ředitel Tomáš Rosický /3 místo ME 2004, německý titul s BVB, FA Cup s Arsenal FC/.

Statistika AC Sparta Praha

Mistr ligy: 28x

Sestup: 1x

Největší počet ligových startů: J. Novotný, 362x

Nejvíce titulů: Jiří Novotný 14x

Nejlepší střelec v historii: Nejedlý 170

Kanonýři /góly za více klubů/: David Lafata /198/, Horst Siegl /176/

Nejčastější klubový král střelců: Mašek 7x, H.Siegl 7x

Nejdelší období bez inkasovaného gólu: Kramerius + Kotas 1046 minut (1964-65), Čech 903 minut (2001/02) - rekord ligy

Nejvíce gólů v jednom zápase: 7 F. Hájek (1946/47)

Středoevropský pohár: 1935 – finále, vítěz (poražený finalista Ferencvárosi TC)


History of football club AC Sparta Praha

The article is linked to other resources. Feel free to read on!

If you find an inconsistency or missing important information, write a correction and if you are interested to write regularly join as the author of the blog. The article is conceived as a window into history, it is not a perfect description of all facts related to the football club AC Sparta Praha.

Founding of the football club

Before the establishment of the football club was founded in 1891 sports club AC Prague / cycling, skating and other sports /. After two years of activities, the club split, and on November 16, 1893, the Athletic Club Královské Vinohrady was established. This step is mainly due to the brothers Karel, Ota and Josef Maleček. They are the founders of the club, but not the first footballers. Football can be dated only with the arrival of the Rudl brothers (Václav, Bohumil, Rudolf). The brothers soon brought to the club other players from the football club who played on the Letná Plain.

ACSparta-1914

This date is officially the day of the foundation of the football club. The predecessor of today's AC Sparta Prague . For comparison, the oldest football club is Sheffield FC was founded in 1857. The oldest Czechoslovak football club is SK Slavia Praha founded in 1892 . It is necessary to add that it is to be the second most successful football club for AC Sparta Prague .

First match Sparta-Slavia? On the field Sparta won 1: 0. This result is documented, confirmed by both team captains and referee Josef Rössler-Ořovský after the match. But later (sources do not indicate where and under what circumstances), captain Slavia withdrew the goal. The rules of that time enabled him to do so. This step froze relations between teams for 11 years. It took so long before the next match, this time with a 2: 2 result. But despite the tense relations in 1899, Sparta's goalkeeper helps Slavia to represent in the match in Vienna. The Prater match ended amicably 2: 2. Goalkeeper Sparta, of course, in a Spartan jersey with a large S on his chest. He showed his club membership.

1893 - AC Kralovske Vinohrady (Athletic Club Kralovske Vinohrady)

1894 - AC Sparta : Athletic Club Sparta

1948 - AC Sparta Bubeneč role :: Athletic Club Sparta Bubeneč

1949 - Falcon Fraternity Sparta

1951 - Sparta ČKD Praha (Sparta Czech-Moravian Kolben Daněk Prague)

1953 - TJ Spartak Praha Sokolovo (Spartak Prague Sokolovo physical education unit)

1965 - TJ Sparta ČKD Praha (Sparta Českomoravská Kolben Daněk Praha)

1990 - TJ Sparta Praha (Sparta Prague Physical Education Union)

1991 -AC Sparta Praha : Athletic Club Sparta Praha

1993 - AC Sparta Praha fotbal, a.s. (Athletic Club Sparta Prague football, joint stock company)

AC Sparta Logo

The development of the logo is given by the historical context and the change of the name of the club over time. 1993 is the year when Sparta's management made a change and chose a brand new logo. Morning star was replaced by a large S, previously known mainly from the hockey Sparta. Under the inscription AC Sparta Praha football was added for the first time in club history to the emblem and tricolor.

ac sparta logo AC Sparta logo Logo AC Sparta Praha ACSParta-logo

Football club colors

The colors of the club are blue, yellow and red. The journalist TJ Sparta CKD Prague J. Forbelsky describes: According to the oldest statutes of the club AC Sparta Praha from 1894, which fortunately survived in the grandstand in 1934, fortunately preserved in § 20 "pennant club blue, red toothed, carries a gold circle palm and the name of AC Sparta. " In the note on the correction of the Articles of Association, yellow is displayed instead of the gold color next to the palm circle and club name. According to tradition (Rudolf Richter and Vladimír Víšek), the authors added the color of the newly founded club (blue) to the colors of the royal capital of Prague, with blue being interpreted as the color of speed, light athletics and sports in general. There is a second interpretation of the meaning of blue. The basic element was a combination of yellow and red, which are the colors of Prague as a royal city. To complete the tricolor, the founders of Sparta added a blue color over them as a symbol of Europe.

This symbol was used in the first years of the club, as a flag then three horizontal stripes in the colors of the original banner.

The shades of each color changed over time. So over the years we can see both the dark blue and light blue variants of the first flag strip, the order of colors is clearly given. It starts with blue, either at the top in the case of horizontal stripes or in the left in the vertical variant, it continues in the middle yellow, until it comes to the bottom, or right, red.

Jerseys

Initially, Spartan players wore black shirts with embroidered letter "S" on their chest. Then they used the combination in a black and white striped shirt for 2 years (later Sparta used this pattern as a reserve in 1996–1997). In 1906 the club was represented by JUDr. Peter in England, where he saw a game of Arsenal wearing red jerseys. Petr decided to take one set of jerseys with him to Prague. Since then, the red color belongs to the Sparta jersey, even though the red is a club symbol. The combination is completed by white shorts and black socks.

Famous players AC Sparta Praha

/ big thanks to the author of the main source for this paragraph: book, I.Vápenka - In the goal of Vlasta Burian /

Certainly we cannot forget Vlasta Burian. Goalman and coach who loved football above the theater. He even preferred catching in the goal, over money and earnings in the theater. Prostce srdcař. Although, according to sources, one season jumped to catch Zizkov (apparently without transfer, black). His contemporaries reached the height of football and fought for the national team of Czechoslovakia. For example, Karel Koželuh represented not only football, but was also a successful professional tennis player. This is called sports talent! Legends are: Hojer , Pospisil , Fivebr, Karel Pesek-Kada , Sroubek, Pilate, Janda and Spindler. And there would be many others.

Vlasta-Burian-Sparta

Later, however, the universality of summer football in winter hockey was a rarity. There are many famous players and league recorders. We will add one more name from the hall of fame of Czechoslovak football. Football player Andrej Kvašňák , ACS jersey dressed between 1960 and 1969.

The article is conceived as a historical window rather than a detailed list of famous players. There are and will be many more in the future. Therefore, only briefly.

Ballon d´or holder 2003 midfielder Pavel Nedvěd . First transferred to Lazio Rome and then to FC Juventus Turin. He helped Juventus as a player after the forced relegation to the second league (punishment for corruption), and returned to the series A with the club the following year. Even Juventus started with minus point, as the next punishment. After finishing his career, he is the sports director of the club. His position in juventus is unshakable. In Juventus, his name is written in front of or next to a player like Zinedin Zidane.

Last but not least, one of the most famous offspring of the football club is the current sports director Tomáš Rosický / 3rd place European Championship 2004, German title with BVB, FA Cup with Arsenal FC /.

Statistics of AC Sparta Prague

League Champion: 28x

Relegation: 1x

The biggest number of league starts: J. Novotný, 362x

Most titles: Jiří Novotný 14x

Best scorer in history: Inedible 170

Canons / goals for more clubs /: David Lafata / 198 /, Horst Siegl / 176 /

The most common club king of shooters: Masek 7x, H.Siegl 7x

The longest period without a goal scored: Kramerius + Kotas 1046 minutes (1964-65), Czech 903 minutes (2001/02) - league record

Most goals in one match: 7 F. Hájek (1946/47)

Central European Cup: 1935 - final, winner (defeated finalist Ferencvárosi TC)sharing button    sharing button    sharing button    sharing button    sharing button    sharing button
facebook follow button

Home  ACS  LiveScore

Copyright © 2020 ACSparta.net, Praha, Česko